SRC CERTIFIKAT

Image for INTYG

 

Short Range Certificate (SRC) är ett intyg som visar att innehavaren vid prövning visat sig ha tillräcklig kunskap och färdighet enligt de krav som framgår av Conférence européenne des administrations des postes et telecommunicationes (CEPT) avseende examination för SRC och de krav som följer av Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) samt bestämmelserna i lagen 2003:389 och förordningen 2003:396.

För att erhålla SRC ska den sökandes kunskaper prövas av en av NFB auktoriserad förhörsförrättare. Lista över auktoriserade förhörsförrättare finns på NFB:s hemsida under rubriken förhörsförrättare.

Avgift för förhöret är 450 kronor.

Kunskapsfordringar avseende SRC gäller från 2017-01-01 och ersätter tidigare fastställda kunskapsfordringar daterade 2013-01-01.

OBSERVERA att vid examination under första och andra kvartalet 2017 kommer av tekniska skäl endast en teoretisk del att ingå för att erhålla SRC. Alla prövningar från och med 2017-07-01 kommer även att innehålla en praktisk del för att erhålla SRC.

Fastställda kunskapsfordringar för SRC återfinns under länken nedan. I dokumentet återfinns detaljerade uppgifter avseende förutsättningar för förhöret och kunskapsfordringar för att uppnå ett godkänt resultat vid förhör av NFB:s förhörsförrättare.

NFB genomför under första halvåret 2017 prov och försök med en webbaserad radiosimulator. Provet genomförs med syftet att utveckla ett enkelt sätt att genomföra den praktiska delen vid förhör för SRC. Simulatorn består av en manöverpanel kompletterad med en frågemodul som innehåller 16 frågor. Frågorna besvaras genom att utföra riktiga handgrepp och/eller inställningar på manöverpanelen. Välkomna att prova simulatorn och att öva på handgrepp och inställningar med hjälp av frågorna. Synpunkter på simulator kan lämnas på info@batlivsutbildning.se 

simulator

Ladda ner kunskapsfordringarna här